Ballregn

Morosam leik for dei yngste, der ein øver grunnleggjande ferdigheiter og balltilvenjing

Avisball

Ein ball i sekken tek ofte for stor plass, men med litt avispapir og ein pose kan ein lage det som kan brukast som ball

Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Gi den videre 1

Danseøvelse som utfordrer deltakerne til å bruke hele kropen til å lytte og kjenne