Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Ballonglek

Forslag til øvingar med ballong og som utfordrar dei koordinative eigenskapane

Naturløype

Friluftslivsleik der borna må røre seg i terrenget samstundes som dei må observere omgjevnadene rundt seg

Keiserens barn

En morsom jage- og fangelek som utforder koordinative og kommunikative egenskaper