Dyreball

Ballek hvor en trener hukommelsen og grunnleggende kast og mottak

Landquiz

Deltagerne lærer om forskjellige land og øver på informasjonssøk.

Naturløype

Friluftslivslek der barna må bevege seg i terrenget samtidig som de må observere omgivelsene rundt seg

Slåball

Tradisjonell balleik der utelaget kjempar for å komme «inn»

Sirkelbane

Tradisjonelle sirkeløvelser blir byttet ut med oppgaver fra matematikkens verden.

Speilbildet

Danseøvelse som handler om å skape bevegelse etter musikk på en trygg måte