Ballkontroll

Øvelser som trener på å sprette, sparke, kaste og motta ball, samtidig som samhandling og kommunikasjon er viktig

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Speilbildet

Danseøvelse som handler om å skape bevegelse etter musikk på en trygg måte