Kjeglevokter

Ballek der det er om å gjøre å velte kjeglen og ikke å bli tatt av kjeglevokteren i etterkant

Mønsteret

Spill-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer mønsteret på et papir

Keiserens barn

En morsom jage- og fangelek som utforder koordinative og kommunikative egenskaper

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter

Knute på tråden

Ved hjelp av egne kropper skal skal deltakerne samarbeide for å lage en så innviklet knute som mulig