Ekorn stjeler nøtter

Denne leken handler om å røve ting i fra hverandre, noe som skjer på mange måter i naturen og dyreverden