Landquiz

Deltagerne lærer om forskjellige land og øver på informasjonssøk.

Engelsk memory

En memory-lek der teoretisk kunnskap blir øvd samtidig som deltagerne er fysisk aktive