Keiserens barn

En morsom jage- og fangelek som utforder koordinative og kommunikative egenskaper

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Nappe hale

Form for sisten-lek der alle er mot alle og man skal nappe hverandres «haler»

Kongen befaler

En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”…