Stikkball

Ballek hvor ballsidighet, øye-hånd koordinasjon og utholdenhet trenes.

Matte-gris

Aktivitet der man fysisk spiller kortspillet «gris» samtidig som man trener matematikk

Terning-styrke

Organiseringsform med bruk av terninger som kan brukes i alle typer stasjonstrening

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Matrix

Øvelse som øver kast-mottak, øye-hånd koordinasjon, smidighet og reaksjonshurtighet

Smyger’n

Øvelse som trener hurtighet, smidighet, koordinasjon og retningsendring raskt