Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag

Pariserpolka

Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotsteg

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Ballonglek

Forslag til øvingar med ballong og som utfordrar dei koordinative eigenskapane