Skuddintervall

Her vises en organiseringsform hvor det skapes variasjon i forhold til måter å score på

Matte-gris

Aktivitet der man fysisk spiller kortspillet «gris» samtidig som man trener matematikk

Ordklassestafett

Stafett hvor deltagerne øver på ordklasser og samarbeider om å sette sammen setninger

Sirkelbane

Tradisjonelle sirkeløvelser blir byttet ut med oppgaver fra matematikkens verden.