Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Krabbefotball

Ballek der alle deltakerne kun kan forflytte seg med bein og armer i sittestilling