Vokal og konsonant

Barna lærer gjennom fysisk aktiv læring å gjenkjenne bokstavenes lyd og egenskap og å stave lette ord.

Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene

Tulliball

Ballspill-aktivitet med en del hindringer som man må forholde seg til under spillet

Tusen-armet dans

Dansen starter med at den første i rekken gjør en bevegelse og personen bak kopierer denne.