Matte-gris

Aktivitet der man fysisk spiller kortspillet «gris» samtidig som man trener matematikk

Ballkontroll

Øvelser som trener på å sprette, sparke, kaste og motta ball, samtidig som samhandling og kommunikasjon er viktig

Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek

Stasjonsbingo

Organiseringsform med bingobrett som skaper spenning og lek i en tradisjonell aktivitet