Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Haien kommer

Tradisjonell lek der en øver strategitenking, rekasjonsevne og utholdenhet

Kroppen som kreatør

Deltakerne skal samlet eller gruppevis bruke kroppene sine til å forme ulike figurer, bokstaver, former osv.

Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene