Kjeglevokter

Ballek der det er om å gjøre å velte kjeglen og ikke å bli tatt av kjeglevokteren i etterkant

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid

Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag