Kongen befaler

En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”…

Turkasser

Forslag til hvordan en kan stimulere til turer i nærmiljøet

Haien kjem

Tradisjonell leik der ein øver strategitenking, reaksjonsevne og det å halde ut