Jaktball

Lekpreget form for hurtighetstrening der en løper og resten skal kaste avisballer på den som løper

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.