Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Naturløype

Friluftslivsleik der borna må røre seg i terrenget samstundes som dei må observere omgjevnadene rundt seg

Dyreball

Balleik der ein trenar hugsen og grunnleggjande kast og ta imot

Turkasser

Forslag til hvordan en kan stimulere til turer i nærmiljøet