Basse

Balltilvenning i spilllignende form hvor flere typer baller kan brukes

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Sykehussisten

Det er en eller flere som har den (er basiller), og det er om å gjøre å ta så mange som
mulig.

Slåball

Tradisjonell balleik der utelaget kjempar for å komme «inn»