Byturen

Fin oppvarmingslek der en også får trent hukommelsen

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Turkasser

Forslag til hvordan en kan stimulere til turer i nærmiljøet