Aktiv norsk

Stafettaktivitet der ein nyttar magnetbokstavar til å forme ord på ei tavle

Kongen befaler

En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”…

Hauk og due

Ein tradisjonell jage- og fangeleik med fleire moglegheiter for variasjon og strategitenking

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek