Tårnet

Morosam samarbeidsleik der borna og øver på mål og storleik

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid