Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag

Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Knute på tråden

Ved hjelp av egne kropper skal skal deltakerne samarbeide for å lage en så innviklet knute som mulig

Kjeglevokter

Ballek der det er om å gjøre å velte kjeglen og ikke å bli tatt av kjeglevokteren i etterkant