Sykehussisten

Det er en eller flere som har den (er basiller), og det er om å gjøre å ta så mange som
mulig.

Turkasser

Forslag til hvordan en kan stimulere til turer i nærmiljøet