40-leken

Lek der deltagerne må trille terning, regne og løpe for å komme over tallet 40

Matrix

Øvelse som øver kast-mottak, øye-hånd koordinasjon, smidighet og reaksjonshurtighet

Kreativ dans 2

Oppvarming- og trygghetsøvelser for kreativ dans, som fokuserer på rombevissthet.

Kommandørgrisen

Utfordrar reaksjonsevna til deltakarane og evna deira til å utføre ulike handlingar på ulike signal

Gris

Utforder grunnleggende ferdigheter og øye-hånd koordinasjon

Zorba

Dans som vert dansa på linje eller i ring, med ein person som leiar retning og steg