Knute på tråden

Ved hjelp av egne kropper skal skal deltakerne samarbeide for å lage en så innviklet knute som mulig

Kreativ dans 2

Oppvarming- og trygghetsøvelser for kreativ dans, som fokuserer på rombevissthet.

Pariserpolka

Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotsteg

Gris

Utforder grunnleggende ferdigheter og øye-hånd koordinasjon

Speilbildet

Danseøvelse som handler om å skape bevegelse etter musikk på en trygg måte