Tusen-armet dans

Dansen starter med at den første i rekken gjør en bevegelse og personen bak kopierer denne.

Hauk og due

Ein tradisjonell jage- og fangeleik med fleire moglegheiter for variasjon og strategitenking

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid