Tulliball

Ballspill-aktivitet med en del hindringer som man må forholde seg til under spillet

Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek

Pariserpolka

Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotsteg

Terningstafett

Stafett der terningen er med på å gjere resultata tilfeldige, slik at ikkje alltid den sterkaste vinn og den svakaste tapar

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid