Kjeglevokter

Ballek der det er om å gjøre å velte kjeglen og ikke å bli tatt av kjeglevokteren i etterkant

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag