Frigi kapteinen

Lagspill der deltakerne skal øve på kast og mottak samtidig som strategi og kognitive ferdigheter utfordres

Samleren

Stafett med bruk av terning, som tilfeldiggjør hvem som vinner/taper. Kan brukes mot ulike fag også

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Elgleken

Elgen trenger ressurser, men da må den løpe, for kanskje er flere ute etter det samme?

Kongen befaler

En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”…