Orddiagram

Stafett-lek hvor man trener på å lese diagram og finne ord/symboler

Kommandørgrisen

Utfordrer reaksjonsevnen til deltakerne og deres evne til å utføre ulike handlinger på ulike signal