Ballregn

Morosam leik for dei yngste, der ein øver grunnleggjande ferdigheiter og balltilvenjing

Aktiv norsk

Stafettaktivitet der ein nyttar magnetbokstavar til å forme ord på ei tavle

Haien kjem

Tradisjonell leik der ein øver strategitenking, reaksjonsevne og det å halde ut