Gambler`n

Ballek som stimulerer koordinative egenskaper og regneferdigheter

Ordklassestafett

Stafett hvor deltagerne øver på ordklasser og samarbeider om å sette sammen setninger

Skiskytteren

Forslag til hvordan en kan organisere «skiskyting» på et lite område