Engelsk memory

En memory-lek der teoretisk kunnskap blir øvd samtidig som deltagerne er fysisk aktive

Bingofanger’n

Bingofanger’n er en lekpreget form for utholdenhetstrening der tilfeldigheter avgjør vinneren

Tusen-armet dans

Dansen starter med at den første i rekken gjør en bevegelse og personen bak kopierer denne.

Balltog

Stafett hvor ballen skal avleveres raskest mulig mellom deltakerne