Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Veggball

Parlek der en øver koordinasjon og på å tilpasse kraft til ballens hastighet og egenskaper

Las Vegas

Et spill hvor koordinative egenskaper, som tilpasset kraft, utfordres

Brettball

Morsomt og kreativt ballspill som gir mange og spennende muligheter i forhold både individuelt og samarbeid