Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek

Stikkball

Ballek hvor ballsidighet, øye-hånd koordinasjon og utholdenhet trenes.