Tårnet

Morsom samarbeidslek hvor barna også øver på mål og størrelse

Avisball

En ball i sekken tar ofte for stor plass, men med litt avispapir og en pose lages det som kan brukes som ball

Kosakkdans

Parøvelse som utfordrer koordinasjon, styrke, bevegelighet og samarbeidsevne