Skuddintervall

Her vises en organiseringsform hvor det skapes variasjon i forhold til måter å score på

Kjeglevokter

Ballek der det er om å gjøre å velte kjeglen og ikke å bli tatt av kjeglevokteren i etterkant

Målestokken

Lek der deltakerne må ta i bruk kroppen for å finne målene på diverse gjenstander.

Brettball

Morsomt og kreativt ballspill som gir mange og spennende muligheter i forhold både individuelt og samarbeid

Zorba

Dans som vert dansa på linje eller i ring, med ein person som leiar retning og steg