Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Tårnet

Morosam samarbeidsleik der borna og øver på mål og storleik

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid