10-trekk på ski

10_trekk_ski

Del deltakerne opp i to lag. Bruk gjerne markeringsvester for at det skal bli lettere å skille lagene fra hverandre. Avgrens området (ca 20*30 m). Lagene skal prøve å kaste ballen mellom seg innad i laget 10 ganger uten å bli brutt av motstanderlaget. 10 uavbrutte pasninger gir ett pong. Motstanderlaget kan bare erobre ballen ved å bryte pasningen eller når ballen er i bakken.

Bruk en ball som ikke blir så glatt når man har på votter.

Hensikt

Grunnleggende fysiske ferdigheter, grunnleggende skiferdigheter.

Variasjon

Begrens området slik at spillerne må bevege seg mye for å bli spillbar. Man kan også gjennomføre øvelsen med en ski.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet