10-trekk

10 trekk

Del deltagerne opp i to lag. Bruk gjerne markeringsvester for at det skal bli lettere å skille lagene fra hverandre. Avgrens området. Lagene skal prøve å kaste ballen mellom seg innad i laget 10 ganger uten å bli brutt av motstanderlaget. Motstanderlaget kan bare erobre ballen ved å bryte pasningen eller når ballen er i bakken.

Tips: Hvis lagene teller høyt er det lettere å følge med på hvor mange pasninger en har kommet til.

Hensikt

Å øve på kast, mottak og samspill. Fin oppvarmingsøvelse men kan også brukes som hovedaktivitet.

Variasjon

Når en gruppe oppnår 10 avleveringer skal to fra det andre laget ut av banen og løse en oppgave før de får bli med i spillet igjen. Her har en mulighet til å kombinere fysisk aktivitet med andre teamer/fag.

Kan også gjennomføres på ski/skøyter.

Progresjon

Bruk gjerne flere lag og baller for å øke vanskelighetsgraden.

Start med at man kan kaste fritt til hvem en vil på laget, deretter blir det vanskeligere ved at det ikke er lov å kaste tilbake til den man fikk ballen fra.

Tilpasningsmuligheter

Gjør det enklere ved å ha færre pasninger for å få ett poeng, f eks 5 pasninger/trekk istedenfor 10.

Ved å bruke ball med ulik størrelse og vekt kan man tilpasse leken til de ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå.

For å inkludere deltakere med nedsatt funksjonsevne kan vedkommende være med på begge lag og ballen må innom han/henne minst en gang for at laget skal få poeng.

Svaksynte: Bruk kontrastfarge på ballen, gjerne stor ball, f.eks terapiball – da blir det lavere hastighet, og lettere for utøver å følge med. Ball med lyd er også fint å bruke.

inkludering

Bevegelseshemmede: Har man en rullestolbruker kan denne få et eget oppmerket område til å bevege seg i, de andre utøverne så kaste ballen innom denne personen i løpet av 10-trekk minst en gang for at laget skal få poeng. Utøver kan også være med på begge lag som en «joker» (det er da viktig at han/hun kaster ballen tilbake til laget som «har ballen»).

Levert av Høgskolen i Hedmark