40-leken

Kort med tallene 1-40 legges med tallsiden ned, utover et område/gulv. Deltagerne deles inn i grupper og hver guppe må bli enige om en felles lyd. Gruppen kaster en terning, og deretter leter de individuelt etter tallet de fikk på terningen. Når en i gruppen finner tallet roper den de andre til seg ved å bruke lyden de ble enige om på forhånd. Når alle i gruppen er samlet løper de tilbake til start og kaster terningen på nytt. Det tallet de får nå skal legges sammen med det tallet de fikk ved forrige kast. På nytt leter de individuelt etter summen de nå har. Den gruppen som først passerer 40 har vunnet.

Ved å laminere kortene vil disse få lengre holdbarhet og øvelsen kan da også gjennomføres ute.

Hensikt

Fysisk aktivitet, utholdenhet og flerfaglighet.

Variasjon

Lag oppgaver på baksiden av kortene med nummer slik at gruppen skal løse oppgaven før de får komme tilbake og kaste terningen på nytt. Oppgavene kan vært tilknyttet fag eller fysisk trening.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet