50- leken

Bilde: Shutterstock

Del klassen inn i grupper, 4-6 på hver gruppe.
Gruppene lager hver sitt grupperop, ingen grupper må ha samme rop.
Hver gruppe skal ha en ”base” rundt læreren og i hver ”base” ligger det en terning (gjerne en stor treterning). På et gitt signal triller alle gruppene terningen og løper til den posten de fikk tall på terningen (1-2-3-4-5-6).

(Det henger 50 poster ute på et avgrenset område, et spørsmål (noen lette og noen vanskelige) på hver post).

Når en i gruppa har funnet posten begynner vedkommende å rope grupperopet for å tilkalle de andre gruppemedlemmene.
Gruppen svarer på spørsmålet når hele gruppen er kommet bort til posten, løper til læreren og avgir svaret. Er svaret riktig triller de terningen på nytt og plusser det tallet de får på terningen med det tallet de hadde gangen før. F.eks.; var de på post 5 sist og triller en firer (plusser de 5 og 4) løper de til post 9.
Hvis de ikke svarer riktig på spørsmålet må de begynne å telle fra nestsiste tallet de fikk. F.eks. hvis det siste tallet var 7 og de svarer feil på post 7, triller gruppen på nytt men begynner å telle fra nestsiste tall som f.eks. var 3.
Alle skal være innom post 50, på den posten kan det f.eks. være en praktisk oppgave ut fra siste ukens tema. Hvis det skal kåres en vinner kan det være første gruppe som kommer over 50.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet