Admiral

Deltakerne deles i to grupper og plasseres i hver sin ende av salen. I midten av salen er det plassert to gjenstander (stoler eller store kjegler).

En fra hver gruppe sendes ut (et skip), som veiledes verbalt mellom gjenstandene av en admiral (som er plukket ut på forhånd). Skipene har bind for øynene og admiralene skal kommandere deres skip til å selje gjennom gjenstandene uten å kollidere. Admiralene skal hele tiden befinnes seg bak startstreken.

Den admiralen som får sitt skip gjennom gjenstandene, har skaffet gruppen et poeng. Hvis to skip kollidere, får ingen av gruppene poeng.

Variasjon

Kan også gjøres på ski eller skøyter