Akestafett

Bilde: Shutterstock

Hvert lag har ett akebrett. Den første på laget aker ned bakken og over en målstrek, reiser seg, tar med akebrettet og løper ca 10 m opp i bakken, den nestemann overtar akebrettet og løper videre til neste mann som står ytterligere 10 meter oppe. Slik fortsetter avleveringen av akebrettet helt til toppen av bakken, der den andre på laget setter utfor. Slik fortsetter stafetten til alle i laget har akt over mål.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Marker opp med kjegler eller annet fargesterkt i bakken hvor vekslingen skal foregå.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen. Om det er utfordrende å sitte på et akebrett, kan aktivitetshjelpemiddel brukes når personen aker, og det akebrettet som skal fraktes ligger klart i bunnen av bakken. Har man flere akebrett, kan akebrettene ligge klart på toppen slik at deltakerne kun skal fokusere på å gå/løpe og veksle med hverandre. Barn som har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan sitte på ledsagerstyrt aktivitetshjelpemiddel, der en annen elev eller voksen står for fremdriften.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette, eller vurder om eleven/barnet skal samarbeide med en annen i par. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser