Aktiv norsk

Stafettaktivitet der oppgaven er å lage f.eks. flest mulig verb innenfor en gitt tid, eller så lenge man har bokstaver å benytte. Eksempler på oppgaver kan være substantiv, ord med diftonger, adjektiv osv.

Forberedelser:

Før start legges magnetbokstavene gruppevis på gulvet foran magnettavlen. Barna stiller opp bak startlinjen et stykke unna og venter på startsignal.

Gjennomføring:

En og en løper frem til bokstavene, plukker kun én bokstav fra gulvet og setter på tavlen. Løper så tilbake for å veksle med neste på laget og fortsetter slik til tiden er ute. man kan også løse oppgaven som et lag. Om å gjøre å lage flest ord eller bruke flest bokstaver tid tiden er ute.

Aktiv Norsk

Tips! Legg inn fysiske tilleggsoppgaver, for eksempel at en må hinke etter at en har laget ett ord, løpe baklengs etter å ha laget to ord osv.

Hensikt

Utfordre kognitive ferdigheter.

Variasjon

Man kan jobbe både individuelt og lagvis. Yngre barn kan starte som gruppe og samarbeide om oppgaven. Legg inn fysiske tilleggsoppgaver, f.eks. at en må hinke etter at en har satt på en bokstav/laget ett ord, løpe bakslengs, hope over en hekk på vei og krype under tilbake osv. Man kan bytte ut bokstaver med tall og sette opp ferdige regnestykker med pluss, minus, gange og dividering hvis man ønsker å jobbe med matte.

Progresjon

Varier oppgavene etter målgruppen (alder og kunnskapsnivå). Hvis man bestemmer at barna ikke kan snakke sammen blir det mer utfordrende å løse oppgavene.

Tilpasningsmuligheter

Pass på at alle kan delta ved å variere f.eks. avstand, farge på bokstavene og hvor man kan plukke bokstaver fra.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse