Forfatter: Magnhild Medgard

Mønsteret

Spill-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer mønsteret på et papir

Matte-curling

Gå i blinde og forsøk å treffe blinken med erteposen. Jo nærmere senter man treffer, jo flere poeng får man

Orddiagram

Stafett-leik der ein trenar på å lese diagram og finne ord/symbol

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid

Kroppen som kreatør

Deltakarane skal samla eller gruppevis bruke kroppane sine til å forme ulike figurar, bokstavar, former osv.

Aktiv norsk

Stafettaktivitet der ein nyttar magnetbokstavar til å forme ord på ei tavle

Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene

Stasjonsbingo

Organiseringsform med bingobrett som skaper spenning og lek i en tradisjonell aktivitet

Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag

Frigi kapteinen

Lagspill der deltakerne skal øve på kast og mottak samtidig som strategi og kognitive ferdigheter utfordres

Forme modeller

Stafett eller lagkonkurranse der deltakarane skal byggje med fyrstikker, pinnar eller klossar