Forfatter: Magnhild Medgard

Samleren

Stafett med bruk av terning, som tilfeldiggjør hvem som vinner/taper. Kan brukes mot ulike fag også

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Romkjensle

Bruk erteposar til å trene på romkjensle. Kast erteposen, lukk augene og prøv å finne den att

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Jaktball

Lekpreget form for hurtighetstrening der en løper og resten skal kaste avisballer på den som løper

Skuddintervall

Her vises en organiseringsform hvor det skapes variasjon i forhold til måter å score på

Tulliball

Ballspill-aktivitet med en del hindringer som man må forholde seg til under spillet

Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Terning-styrke

Organiseringsform med bruk av terninger som kan brukes i alle typer stasjonstrening