Forfatter: Magnhild Medgard

Smyger’n

Øvelse som trener hurtighet, smidighet, koordinasjon og retningsendring raskt

Matrix

Øvelse som øver kast-mottak, øye-hånd koordinasjon, smidighet og reaksjonshurtighet

Terning-ball

Stafett hvor terningen bidrar til å tilfeldiggjøre hvem som blir ferdig først og sist

Ballkontroll

Øvelser som trener på å sprette, sparke, kaste og motta ball, samtidig som samhandling og kommunikasjon er viktig

Kommandørgrisen

Utfordrar reaksjonsevna til deltakarane og evna deira til å utføre ulike handlingar på ulike signal