Ballboogie

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

To og to går saman, og ein ball vert plassert mellom dei. Målet er at ballen ikkje skal falle i bakken medan borna dansar. Det er lov å ta pausar undervegs. Etter kvart kan de rullere og bytte partnarar.

Prøv å halde ballen/erteposen mellom:

  • rygg og rygg
  • mage og rygg
  • panne og panne
  • arm og arm
  • mage og arm

Finn på nye metodar saman med borna.

.

Hensikt

I denne leiken øver borna på samarbeid, rytme og balanse.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.