Ballkast under snora

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Banen deles i to av en snor og 2 meter fra snoren skal det på hver side lages en sperrestrek. Deltakerne må ikke trå over denne streken. Hensikten med spillet er å kaste ballen under snora, forbi motspillerne og ut over sidelinje eller kortlinje. Hvis dette lykkes, får laget ett poeng. Motspillerne forsøker på alle mulige måter å stoppe ballen. Lagene kaster vekselvis.

Det kan være lurt ikke å ha for mange på hvert lag, det er bedre med flere baner og færre på hvert lag for økt deltakelse.

Hensikt

Å trene på ballferdighet.

Variasjon

Leken kan lekes i en annen variant der ballen skal over nettet. Ballen kastes da over nettet og skal sprette en gang innenfor valgt området før noen andre har lov til å fange den. Spretter den to ganger går poenget til laget som kastet, men treffer ballen utenfor valgt felt går poenget til motstanderne.

Progresjon

Mindre ball gir økt vanskelighetsgrad.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet