Ballkontroll

Å vedlikeholde og utvikle nivået på de basale ferdighetene som å sprette, sparke, kaste og motta ball er viktig både for motivasjonen, gleden og den tekniske utviklingen hos barn. I ballkontrolløvelsene vises ulike forslag på hvordan man kan trene på disse ferdighetene.

Ballkontroll 4Illustrasjonen viser at deltakerne har kommet seg videre fra å sprette en ball til å sprette to baller samtidig. Personen til venstre spretter ballen med lik rytme og personen til høyre med ulik rytme. En naturlig progresjon er å gjøre disse øvelsene samtidig som man beveger seg. Etter hvert kan en fin utvikling og progresjon være å prøve å ødelegge for hverandre, gjøre ulike balleker eller hinderløyper.

 

 

 

 

Ballkontroll 3I denne øvelsen har deltakerne slått sammen ferdighetene kast, spark og mottak av ball. Samtidig som personen til venstre kaster ballen til makkeren sin, sparker makkeren en annen ball tilbake. Begynn med kort avstand og øk etter hvert som de finner rytme og flyt.

 

 

 

 

 

Ballkontroll 1Deltakerne jobber med mottak og kast. Personen til venstre kaster ballen sin høyt opp i lufta og mottar samtidig en pasning fra makkeren sin, som hun sender tilbake før hun mottar ballen hun selv kastet opp i lufta igjen. Her er det to baller i spill hele tiden. Begynn med kort avstand mellom deltakerne. Progresjon kan være at begge deltakerne kaster en ball i luften, mens de samtidig kaster en annen ball mellom seg.

Ballkontroll 2

 

 

BallkontrollHer er det personen som hopper som er i fokus, de andre deltakerne skal sveive slengtauet. Bytt roller underveis. Den som hopper kan utfordre rytme og flyt ved å sprette en ball samtidig som man hopper. Andre utfordringer kan være å gjøre mottak, vending med ball og pasning. Man kan også være flere personer inne i slengtauet samtidig og f.eks. sende pasninger mellom hverandre.

 

 

 

Hensikt

Øye-hånd og øye-fot koordinasjon, rytme, romorientering og krafttilpasning blir utfordret i disse øvelsene, noe som er viktige ferdigheter i alle ballspill.

Progresjon

Se beskrivelse under hver øvelse. La også deltakerne også være med å bestemme hvordan øvelsene kan utvikles.

Tilpasningsmuligheter

Varier avstand, type ball og underlag i alle øvelsene.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse