Ballonglek

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Å leike med ballongar er morosamt og kan vere svært god koordinasjonstrening!

Berre fantasien set grenser for kva øvingar ein kan gjere med ballongar, men her er nokre døme:

  • Halde ballongen i lufta med berre ei hand
  • Halde ballongen i lufta utan å bruke hendene
  • Ein kan byte ballong i lufta med ein annan på signal
  • Slå ut andre sine ballongar innanfor eit avgrensa område, samstundes som ein held fast på kontrollen med eigen ballong.
  • To og to skal forflytte seg frå den eine sida av rommet til den andre, samstundes som dei saman skal klare å halde ein ballong i lufta.
  • Ha fleire ballongar i lufta enn deltakerar. Felles mål å holde alle ballongane i lufta

Moro å avslutte med å la deltakarane få sprekke ballongen sin.

Hensikt

God basistrening som utfordrar spesielt dei koordinative eigenskapane.

Variasjon

Deltagerne forsøker med en fluesmekker å holde ballongen i luften. Enkeltvis, parvis eller flere sammen.

  • Alle forsøker å holde alle ballonger i luften
  • Når man har slått til en ballong, skal man videre til en annen
  • Ballongen holdes i luften over et nett

Progresjon

For dei minste kan det vere nok å prøve å halde ballongen i lufta. For å gjere det litt vanskelegare for dei eldre, kan ein under dei individuelle øvingane til dømes berre gå på strekane i golvet.

Tilpasningsmuligheter

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Personer med nedsatt syn eller bevegelsesutfordringer kan holde en annen person i hånden, både for balanse og trygghet. Det kan være en fordel å fysisk avgrense et område. Stort område og store grupper kan fort føles utrygt.

Personer med kognitive utfordringer har behov for forutsigbarhet, enkle regler og konkrete beskjeder. Det kan være en fordel å fysisk avgrense et område. Kan det være behov for et «pause-sted»? Stort område og store grupper kan fort føles utrygt.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler som høreapparat. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Avtal med vedkommende hvordan han kan oppfatte beskjeder. Mindre grupper kan være nyttig.

Levert av Hege Danielsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Revidert av Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser