Ballonglek

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Å leike med ballongar er morosamt og kan vere svært god koordinasjonstrening!

Berre fantasien set grenser for kva øvingar ein kan gjere med ballongar, men her er nokre døme:

– Halde ballongen i lufta med berre ei hand

– Halde ballongen i lufta utan å bruke hendene

– Ein kan byte ballong i lufta med ein annan på signal

– Slå ut andre sine ballongar innanfor eit avgrensa område, samstundes som ein held fast på kontrollen med eigen ballong.

– To og to skal forflytte seg frå den eine sida av rommet til den andre, samstundes som dei saman skal klare å halde ein ballong i lufta..

Moro å avslutte med å la deltakarane få sprekke ballongen sin.

Hensikt

God basistrening som utfordrar spesielt dei koordinative eigenskapane.

Variasjon

Deltagerne forsøker med en fluesmekker å holde ballongen i luften. Enkeltvis, parvis eller flere sammen.

  • Alle forsøker å holde alle ballonger i luften
  • Når man har slått til en ballong, skal man videre til en annen
  • Ballongen holdes i luften over et nett

Progresjon

For dei minste kan det vere nok å prøve å halde ballongen i lufta. For å gjere det litt vanskelegare for dei eldre, kan ein under dei individuelle øvingane til dømes berre gå på strekane i golvet.

Tilpasningsmuligheter

Personer med synsnedsettelse eller dårlig balanse kan holde en person i hånden

Levert av Hege Danielsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet