Ballongvolleyball

To lag. Velg to spillere for å holde et tau / tau for å gjøre det til et volleyballnett. Et lag på hver side av tauet.

Spillet er initiert av en deltaker som serverer ballongen over «nett». Når ett lag får ballongen til å treffe gulvet i motstandernes halvdel, får de poeng og motsatt lag skal servere ballongen. Det spilles med fastbestemt tid og laget med flest poeng har vunnet.

Variasjon

Flere ballonger eller baller på banen samtidig.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Juster høyden på volleyballnettet etter hvordan elevene/barna løser oppgaven for å gjøre det enklere eller mer utfordrende.
  • Bruk en strandball i stedet for en ballong.
  • Juster størrelsen på banen.
  • Ballongracket kan brukes for å gi en større trefflate.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. For noen kan store bevegelser gjøre at det er utfordrende å holde balansen, og det kan være nyttig for dem å sitte på en krakk eller stol. Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve rullestol slik at eleven/barnet kan konsentrere seg om å slå ballongen.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien.

Levert av Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser