Ballregn

ballregn

Regnmakeren åpner et ballnett fylt med små softballer og lar ballene regne over deltakerne. De som samler flest baller blir neste regnmaker. Leken avgjøres på tid eller når alle ballene er plukket opp. På forhånd kan man  lage ett lite avgrenset område til hver deltaker, foreksempel en rokkering. Det avgrensede området skal fungere som lageret til hver deltaker, på den måten blir det lettere å holde orden på hvem som har fanget flest baller.

Hensikt

Her øves grunnleggende ferdigheter og balltilvenning.

Variasjon

Deltakerne kan prøve å samle flest mulig baller uten å bruke hendene. Man kan også bruke mindre baller som er vanskeligere å samle (f.eks. tennisballer).

Progresjon

For å få økt intensitet kan man legge «lagerne» et stykke unna der ballene blir sluppet slik at deltakerne må løpe mer og lenger.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet