Ballkast

Alle deltakerne har hver sin ball.  Start med at de står slik at de ser deg. Gjerne i en halvsirkel med litt plass rundt seg. Noen utfordringer : – Kaste opp ballen og ta imot med begge hender mellom beina. – Kaste opp ballen med venstre hånd og ta imot med høyre og motsatt. – Kaste ballen opp og ta imot mens en sitter på rumpa. – Kaste ballen opp og stup kråke før en tar imot. -Kaste ballen opp og se hvor nærme bakken en klarer å fange den uten å støte i bakken. – Kaste ballen langt opp og se om en klarer å fange den før den lander på bakken. – Kaste ballen opp og prøve å ta imot den, kast høyere og høyere etterhvert som en klarer å ta imot. Her gjelder det å være kreativ og finne på nye utfordringer, bruk fantasien.

Som voksenperson kan du organisere ved at deltakerne aper etter deg. Dette fører til at det blir mer aktivitet og mindre pauser enn hvis en skal forklare hver variant. Hold ballen i ro og få deltakerne til å gjøre det samme, når du ønsker de skal følge med på det du har å si.

Hensikt

Øve på ballferdigheter i konkurranse med deg selv.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er lettest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet