Beskytte egen ball

Beskytte egen ball2

Alle deltakerne har hver sin ball som kan stusses mot gulvet (basketball, volleyball eller håndball egner seg fint). Start med at deltakerne stusser rundt med begge hendene innenfor et avgrenset område (størrelsen på området er avhengig av antall deltagere) i gå fart. Deretter gir du de lov til å ødelegge for hverandre ved å prøve å få meddeltakernes ball ut av området samtidig som de har kontroll på sin egen. Når en har mistet kontroll på ballen sin er en «ute» og må stå utenfor området og stusse ballen. Den som står igjen til slutt, uten å ha mistet kontroll over egen ball, har vunnet.

Hensikt

Øve på ballferdigheter og samhandling med ball i spillform.

Variasjon

De som blir «ute» kan få ett sett av andre ballsidighetsøvelser de må gjennomføre mens de venter.

Progresjon

Øke farten, jo høyere fart ballen har dess vanskeligere blir det.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er lettest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet