Føring av ball

ballsidighet_foere_ball

Alle deltakerne har hver sin ball.  Start med at deltakerne står slik at de ser deg. Gjerne i en halvsirkel med litt plass rundt seg.

Deretter starter en med å føre ballen på ulike måter:

– Rundt kroppen
– Rundt en fot, deretter den andre
– Åttetall mellom føttene
– Hold under ballen med en utstrakt hånd rett ut til siden. La ballen rulle nedover hånden og via brystkassen og ut til neste hånd
– Balanser ballen på håndryggen. Sitt ned, hink, gang, løp med vending
– Sett deg ned på rumpa, rull ballen rundt kroppen. Først med en og en hånd. Deretter med føttene
– Ta ballen mellom føttene mens du sitter, legg deg ned samtidig som du legger ballen med føttene bak hodet
– Legg ballen opp på samlete føtter og rull den mot kroppen så langt opp mot haka du klarer, så tilbake til føttene. Minst mulig bruk av armene, helst uten

Som voksenperson kan du organisere ved at deltakerne aper etter deg. Dette fører til at det blir mer aktivitet og mindre pauser enn hvis en skal forklare hver variant. Hold ballen i ro og få deltakerne til å gjøre det samme, når du ønsler de skal på det du har å si.

Hensikt

Å ve på ballferdigheter i konkurranse med seg selv.

Progresjon

Øke farten, jo høyere fart ballen har dess vanskeligere blir det.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er enklest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet