Balltilvenning i par 1

ballsidighet_oevelser1

Del deltakerne inn i par på to og to. Alle deltakerne har hver sin ball.  Para står med ansiktet vendt mot hverandre, med ca 5 meters avstand. Gi utfordringer som disse: – Kaste til hverandre slik at begge ballene er i luften samtidig. – Kaste den ene ballen i luften mens den andre kastes en gang i bakken. – Kaste begge ballene en gang i bakken. -Trille begge ballene i bakken.

Hensikt

Øve på ballferdigheter  og samhandling med ball.

Variasjon

Øvelsene kan gjøres sittende på bakken.

Progresjon

Ved å øke farten, dess vanskeligere blir det. Man kan også lage området mindre slik at faren for å støte borti hverandre blir større.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er lettest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet