Balltilvenning i par 2

ballsidighet_2

Del gruppen inn i par. Hvert par har en ball. Definer området og spre parene slik at plassen blir utnyttet.

Gi utfordringer:
– Den ene løper foran uten ball og viser vei mens den andre stusser ballen bak.
– Den ene stusser ballen, samtidig som han/hun prøver å skjerme ballen for den andre. Den andre skal prøve å berøre ballen.
– Den ene lager en ring med armene, mens den andre skal kaste ballen opp i ringen, fra både sittende  og stående posisjon.
– Kryp mellom beina til hverandre mens en stusser ballen. (sitter noen i rullestol: hold ut armene slik at makker kan stusse ballen under armen)
– Kast ballen til hverandre via veggen.
– Kast ballen til hverandre, fra rygg og over hodet.
– Den ene stusser ballen i et åttetall rundt bena til den andre.
– Parene kan prøve å frakte ballen fra et punkt til et annet, uten å bruke hendene og uten at ballen er i bakken (kan også benyttes som en stafettvariant).

Husk å be deltakerne om å bytte roller underveis i øvelsene!

Hensikt

Åve på ballferdigheter i samarbeid med andre.

Progresjon

Ved å øke farten på ballen, dess vanskeligere blir det. Man kan også lage området mindre slik at faren for å støte borti hverandre blir større.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er lettest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelseshemmede: Kan ha behov for et avgrenset område. Bør vurderes sammen med den det gjelder. Om noen sitter i rullestol kan vedkommende komme med forslag til hvordan det er mulig å løse oppgaven. Det er en fordel at hjulene på en eventuell rullestol er skråstilt/cambret https://passionatepeople.invacare.no/camber-hvilken-betydning-har-det-for-din-rullestol/

Er håndfunksjonen redusert kan myk skumball eller ertepose brukes. Selv om det gir dårligere muligheter for å sprette med disse, gir det muligheter for å gripe og kaste, og bevege seg.

Synshemmede kan ha behov for et avgrenset område hvor en ikke kolliderer med andre. Kanskje sitte på gulvet å trille ball? Ball med bjellelyd (goalball) fins. Kan ha behov for et avgrenset område.

Kognitive utfordringer. Repetisjon og forutsigbarhet. Fjern sanse-forstyrrelser. Vær oppmerksom på dagsform. Enkle regler. Gi konkret veiledning ved mer komplekse oppgaver. Vis, tegn og forklar. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Lag baner i rommet, f.eks. med teppefliser og rokkeringer. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Revidert av Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser