Stusseballen

Ballsidighet_stusse_ballen

Start med at alle står slik at de ser deg, gjerne i en halvsirkel med litt plass rundt seg. Alle deltakerne har hver sin ball som de stusser/dabber. Varier stussingen. De kan for eksempel stusse ballen så lavt og/eller høyt de klarer. De kan stusse ballen mens de sitter på kne eller på rumpa. De kan også prøve å hoppe samtidig som ballen treffer bakken.

Hensikt

Å øve på ballferdigheter i konkurranse med seg selv.

Progresjon

Øke farten, jo høyere fart ballen har dess vanskeligere blir det.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er enklest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet