Utfordringer med ball

ballsidighet_utfordring

Alle deltakerne har hver sin ball.  Start med at de står slik at de ser deg, gjerne i en halvsirkel med litt plass rundt seg. Her er forslag til utfordringer du kan gi dem: – Ligge på ryggen med ballen mellom føttene. Kaste ballen med føttene opp i luften, reise seg og ta imot ballen stående. – Ligge på magen og prøve det samme (kan kaste med armene hvis det blir for vanskelig). – Kaste ballen i fra stående stilling, mellom beina opp over hodet og ta i mot den. – Prøve å kaste ballen opp motsatt vei og ta i mot den bak/nedenfor rumpa med begge armene mellom beina. – Trille ballen ned over ryggen. Sparke ballen med hælene og prøv å fange den igjen. – Kaste ballen opp forfra og fange den med armene på ryggen. – Kaste ballen opp i luften og snurre 180, 360, 540 eller 720 grader før man tar i mot den.

Som voksenperson kan du organisere ved at deltakerne aper etter deg. Dette fører til at det blir mer aktivitet og mindre pauser enn hvis en skal forklare hver variant. Hold ballen i ro og få deltakerne til å gjøre det samme, når du ønsker de skal følge med på det du har å si.

Hensikt

Å øve på ballferdigheter i konkurranse med seg selv.

Progresjon

Å æke farten på ballen gjør øvelsen vanskeligere.

Tilpasningsmuligheter

Pass på å gi deltakere som er usikker på ball de ballene som er enklest å kontrollere. Lurt å ha tilstrekkelig med luft i de ballene som skal brukes, bør sjekkes på forhånd.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet