Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet. Her skal deltakerne selv lede aktiviteten og måle hverandres resultater. Del inn i små lag på to til fire personer. Antall stasjoner kan variere. Gruppene noterer resultatene sine på et skjema som er laget på forhånd. Et viktig poeng er at all deltakelse er viktig for det totale resultatet, og den som får lavest score vil uansett være viktig i sammendraget. På denne måten utjevner man ulikheter i styrke.

Basis

Hvilke øvelser man velger er helt opp til hva man ønsker å trene på, det trenger ikke være friidrett.

Denne øvelsen krever litt forarbeid. Det er to valgfrie måter å måle resultater:

  1. Bestem på forhånd hvilke resultater som gir ulike poeng, avhengig av om man scorer lavt eller høyt på øvelsen.
    Eksempel: kaster man liten ball mellom 7-11 m = 1 poeng, 11-15 m = 2 poeng og over 15 m = 3 poeng.
  2. Gi ut bilder for ulike resultater.
    F.eks. kan man ved et lavt resultat hente et bilde av en høne, middels resultat gir en rev og et høyt resultat gir en bjørn. Man må på samme måte som i alternativ 1) ha bestemt på forhånd hvilke resultater som gir ulike bilder. Her kan det være om å gjøre å samle flest bjørner til slutt og man kan f.eks. bytte tre høner i en rev og tre rever i en bjørn.

Denne form for organisering stiller krav til ærlighet hos deltakerne når laget er ansvarlig for å måle egne resultater. Det er god trening i å måle andres prestasjoner og deltakerne kan instruere hverandre.

Tips: Det er viktig å komponere lagene bra slik at konkurransen blir så jevn som mulig. Denne organiseringsformen kan gjøres i alle idrettsgrener, også i vann.

Hensikt

Trener basisferdigheter ut fra hvilke øvelser man velger og sosial kompetanse.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Undersøk om personen har nedsatt sensibilitet, er da ekstra utsatt for skade (smerte, kulde, varme). Forsøk å involvere mange muskelgrupper (ikke nødvendigvis samtidig) i valg av øvelser. Gi eleven/barnet god tid til å prøve seg fram. Kort ned distansene hvis nødvendig. Bruk av rullestol eller aktivitetshjelpemidler kan være aktuelt for noen.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Mye utstyr i et rom kan virke forstyrrende, kanskje vet du om det er noe konkret som bør unngås? Vær oppmerksom på dagsform. Enkle regler. Gi konkret veiledning ved mer komplekse oppgaver. Vis, tegn og forklar. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr. Repetisjon og forutsigbarhet. Fast plass i rekker o.l. Lag baner i rommet, f.eks. med teppeflis eller matter. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon, evt. bane bevegelser. Bruk lyd for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser