Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet. Her skal deltakerne selv lede aktiviteten og måle hverandres resultater. Del inn i små lag på to til fire personer. Antall stasjoner kan variere. Gruppene noterer resultatene sine på et skjema som er laget på forhånd. Et viktig poeng er at all deltakelse er viktig for det totale resultatet, og den som får lavest score vil uansett være viktig i sammendraget. På denne måten utjevner man forskjeller mellom de som naturlig er sterkere og svakere enn andre.

Basis

Hvilke øvelser man velger er helt opp til hva man ønsker å trene på, det trenger ikke være friidrett.

Denne øvelsen krever litt forarbeid. Det er to valgfrie måter å måle resultater:

  1. Bestem på forhånd hvilke resultater som gir ulike poeng, avhengig av om man scorer lavt eller høyt på øvelsen.
    Eksempel: kaster man liten ball mellom 7-11 m = 1 poeng, 11-15 m = 2 poeng og over 15 m = 3 poeng.
  2. Gi ut bilder for ulike resultater.
    F.eks. kan man ved et lavt resultat hente et bilde av en høne, middels resultat gir en rev og et godt resultat gir en bjørn. Man må på samme måte som i alternativ 1) ha bestemt på forhånd hvilke resultater som gir ulike bilder. Her kan det være om å gjøre å samle flest bjørner til slutt og man kan f.eks. bytte tre høner i en rev og tre rever i en bjørn.

Denne form for organisering stiller krav til ærlighet hos deltakerne når laget er ansvarlig for å måle egne resultater. Det er god trening i å måle andres prestasjoner og deltakerne kan instruere hverandre.

Tips: Det er viktig å komponere lagene bra slik at konkurransen blir så jevn som mulig. Denne organiseringsformen kan gjøres i alle idrettsgrener, også i vann.

Hensikt

Trener basisferdigheter ut fra hvilke øvelser man velger og sosial kompetanse.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse