Basse

Det lages en stor firkant på gulvet – oppdelt i likt antall ruter som det er deltakere (hver rute på om lag 2×2 m.). Hver deltaker får sin rute som de skal forsvare og leken starter med at en ball blir spilt opp i luften. Nå er oppgaven å sørge for at ballen ikke lander i en av rutene – eller utenfor firkanten. Ballen kan slås, sparkes, heades osv. I stedet for å gjøre det til en individuell konkurranse kan man si at hver gruppe må samarbeide om å nå for eksempel ti trekk uten at ballen er i bakken.

Hensikt

Balltilvenning i spilllignende form hvor flere typer baller kan brukes. Også en fin friminuttsaktivitet

Tilpasningsmuligheter

For å roe ned tempoet kan det brukes badeball eller ballong. Det er også mulig å at noen spillere får bruke alle kroppsdeler, mens andre må bruke bestemte kroppsdeler. Man kan gi de deltakerne som trenger det et redusert område å «forsvare» og deltakere som har vansker med å kontrollere ballen kan få lov til å fange den og holde den for deretter å sette den i spill igjen.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet