Bildeorientering

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Beskrivelse

Ta bilder av gjenstander eller steder som barna klarer å finne bare ved å se på bildet. Skriv ut bildene, og heng dem opp strategisk slik at barna kommer seg gjennom hele bildeorienteringen som en rundløype. Det kan være lurt å ha bildene i en plastlomme for å bevare dem så lenge som mulig. Denne aktiviteten kan gjennomføres både ute og inne, ute på lekeplassen og i skogen. Det er bare fantasien som setter grenser for hvor lang løypa blir. Aktiviteten egner seg godt på aktivitetsdager og lignende, der barna skal komme seg videre fra en post til den neste.

Hensikt

Denne aktiviteten øver barnas rom-omrientering og synssans

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.