Bilkjøring

Bilde: Shutterstock

1. Gå / løp rundt i sal, uten å kollidere med andre:

– 1. gir = gå veldig sakte
– 2. gir = rolig gang
– 3. gir = vanlig gagn
– 4. gir = rolig løp
– 5. gir = hurtig løp

a) Beskjeden om hvilket gir man skal kjøre i gis verbalt,
(auditiv persepsjon, auditiv hukommelse)

b) Beskjeden om hvilket gir man skal kjøre gis ved å klappe det rette antall
(avtal et lydsignal for revers).
(Auditiv persepsjon, auditiv hukommelse, tallbegrep).

c) Beskjeden om hvilket gir man skal kjøre i gis ved å vise det med antall fingre.
(Visuell persepsjon, tallbegrep).

Begynn kun med noen få gir, og øk etter hvert.
Begynn med pkt. a) og øk vanskegraden etter hvert.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet