Bingo-styrke

Dette er en variant av tradisjonell stasjonstrening.

Forberedelser:
Gjør klart de stasjonene som deltakerne skal gjennomføre (i dette eksempelet 15 stasjoner). Øvelsene beksrives på et ark, som legges ut på de ulike stasjonene. På baksiden av øvelsesbeskrivelsene står det tall fra 1-15 (ett tall per øvelse). Lag bingobrett, med f.eks 3×3 ruter og tall mellom 1-15 plassert vilkårlig på bingobrettet. Dette lages på forhånd av den som planlegger aktiviteten. Det bør være flere varianter av bingobrettene slik at ikke alle får utdelt samme brett, med samme nummer. Det er viktig at alle numrene på bingobrettet faktisk finnes på øvelsene. Det kan være lurt å ha flere øvelser enn det er nummer på bingobrettet slik at man ikke alltid får et kryss. Man kan selvfølgelig ha færre og flere øvelser. Se eksempler på et 3×3-bingobrett her: Bingobrett

Gjennomføring:
Gå raskt gjennom øvelsene med deltakerne og del så ut et bingobrett til hver. Deltakerne bestemmer selv hvilken stasjon de ønsker å jobbe på og rekkefølgen på øvelsene. Når aktiviteten starter løper deltakerne bort til sin første øvelse, gjennomfører øvelsen i det tidsrommet som er bestemt, og snur så øvelsesbeskrivelsen for å lese bingonummeret på baksiden. Hvis de har nummeret på sitt brett krysses dette nummeret av før de snur arket med bingonummeret ned (viktig!) og løper til en ny – valgfri – stasjon. Aktiviteten fortsetter til første deltaker får bingo. I første omgang kan bingo være å få fire kryss på sitt brett, horisontalt, diagonalt eller på skrå. Når dette er gjort kan neste bingomulighet komme ved å ha to rekker fylt ut osv. Til slutt blir bingomesteren den som har fullt hus først.

 

 

Se bort fra terningene som er illustrert på denne øvelsen. De skal illustrere en liknende organiseringsform ved bruk av terninger. Les om den i øvelsen Terning-styrke.

Denne organiseringsformen kan også brukes til tverrfaglig aktivitet. Les om det i øvelsen Stasjonsbingo.

Idéer: Eksempler på styrkeøvelser med bruk av bingo

Hensikt

Lekpreget organisasjonsform for å øke motivasjonen for deltakelse. Kan brukes for å utfordre kroppsstyrke, stabiliseringsevnen, utholdenhet, evne til samhandling osv.

Variasjon

Man kan endre avstanden fra terningene til øvelsene, arbeidstid, antall repetisjoner etc. Bruk gjerne musikk for å bestemme arbeidstiden.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse