Bladstafett

 

bladball2b

Dette er en stafettlek. Målet kan være bare å fullføre, eller lagene kan konkurrere mot hverandre. Men her konkurrerer man ikke kun på tid; den som har klart å få flest blader opp i boksen har som regel vunnet! Hvert lag har en tom boks på startstreken. Deltakerne skal løpe 7-15 meter fram i terrenget til et tre hvor de skal hente et blad (evt. hente blader på bakken). Bladet skal legges på pannen og bringes tilbake til start,- og opp i boksen uten å hjelpe til med hendene. Det gjelder altså ikke å løpe fortest mulig, men å få med seg bladet (ved å balansere dette på pannen). Hvis det er konkurranse, vinner det laget som har flest poeng. Lagene kan for eksempel få ett poeng for hvert blad de har fått oppi boksen og ett ekstra poeng til det laget som kommer først i mål.

Hensikt

Øve hurtighet, balanse og smidighet på ulent underlag.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis
  • Kort ned distansen barna/elevene skal løpe eller reduser tempoet med å si at det kun er lov å gå fort.
  • Gjør om oppgaven fra konkurranse til samarbeidsoppgave. Barna/elevene står med 7-15 meters mellomrom og skal frakte bladet fra den første i rekka til den siste.
  • Fortell høyt at elevene/barna kan miste og plukke opp bladet så mange ganger som nødvendig, men at målet er å prøve å balansere det på pannen så lenge som mulig uten å miste det eller å bruke hendene.

Bevegelsesutfordringer: Vurder terrenget oppgaven utføres i mtp. underlaget. Har noen behov for en hånd å støtte seg i eller lignende slik at de kan ha fokus på selve oppgaven? Barn som har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan sitte på ledsagerstyrt aktivitetshjelpemiddel, der en annen elev eller voksen står for fremdriften.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Kort og presis instruksjon. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert, evt. at de øver seg litt først. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger.

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. La personen bli kjent med omgivelsene. Kan lyd benyttes for orientering mot «målet»? Kan et tau henges opp mellom start og mål, slik at eleven/barnet kan orientere seg og støtte seg til dette? Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette.

Levert av Friluftsrådenes landsforbund/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser