Blekksprutløype

blekksprut

Lag en løype som legges i 3-4 slynger, alt etter hva terrenget tillater. Slyngene (blekksprutarmene) kan legges rundt en bygning, en staur, opp en bakke, rundt et tre osv. En runde er gjennomført når alle slyngene er gått. Man kan enten bare gå løypen slik som den er, eller så kan man også lage ulike poster som må gjennomføres underveis.

Hensikt

I en blekksprutløype utfordres grunnleggende skiferdigheter, samtidig som utøveren får god basistrening.

Variasjon

Blekksprutløypa kan også gjennomføres som stafett. Ved stafetter kan enten en slynge, eller hele runden være en etappe.

Tips til ulike stasjoner unverveis: treff et lokk med snøballer, treff rokkering med staven, lage et skidikt eller skirap, lage en snøskulptur, snurre rundt flaska og kaste på blink, osv.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet