Blindebukk på ski

blindebukk

Deltakerne går sammen i par. En har bind foran øynene, den andre er ledsager. Bytt på rollene underveis. Deltakerne beveger seg rundt i terrenget, -i sporet og/eller utenfor. De kan gjerne prøve seg fram med ulike teknikker. Ledsager gir kun korte beskjeder eller lyder i forhold til hvor den ”blinde” skal gå. I starten kan en holde hverandre i hendene. Etterhvert bør den ”blinde” bevege seg rundt på egenhånd og kun forholde seg til lyden.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter trenes opp og deltakerne må samarbeide med hverandre. I tillegg til basistrening stimuleres sansene.

Variasjon

Lag en blindebukk-stafett hvor det ikke er lov å holde hverandre. Bytt gjerne på å være blindebukk og ledsager etter en runde. Bestem på forhånd hvor mange runder som skal gås. Første lag i mål vinner!

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet