Blindbukk

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Denne leken går ut på at en blindbukk står i midten av en ring. Blindbukken har ett halstørkle bundet for øynene, slik at han/hun ikke ser noe. Ringen går i ring rundt blindbukken, i takt med musikken.

Når musikken stanser, stanser også ringen. Blindbukken tar seg så fort som mulig fram til noen i ringen. Han/hun kjenner etter hvem det kan være.

Etter en liten stund startes musikken og ringen begynner å gå igjen. Blindbukken går inn mot midten av ringen igjen, samtidig som han tar av seg bindet for øynene.
Blindbukken skal nå gjette hvem han/hun har kjent på.

Hvis blindbukken gjetter rett person, blir denne personen den nye blindbukken.

Hensikt

Når en ikke kan bruke synet vil de andre sansene bli viktigere. Denne leken setter også romorienteringsevner på prøve.