Boksen går

En tom hermetikkboks settes i midten av en stor ring. Deltakerne samles i ringen. En blir valgt til å stå. En annen sparker hardt i boksen. Mens den som står, løper for å hente boksen og deretter teller til femti, løper de andre og gjemmer seg. Etter hvert som de blir funnet, skal den som står, løpe tilbake til boksen og rope navnet til den som blir oppdaget, for eksempel: ” Per på boksen” osv. De/den som blir fanget, kan befries. En som ikke er tatt, kan løpe bort til boksen og sparke den langt av sted. Den som står, må da hente boksen og telle til femti før han igjen kan lete etter de andre.

Det er lurt å følge med på rulleringen av hvem som «står». Hvis det er noen som blir stående lenge og har vanskeligheter med å fange alle, kan det være lurt å kanskje bytte ved en naturlig anledning. Du som voksen kan være med på leken!

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet