Boksen går

En tom hermetikkboks settes i midten av en stor ring. Deltakerne samles i ringen. En blir valgt til å stå. En annen sparker hardt i boksen. Mens den som står, løper for å hente boksen og deretter teller til femti, løper de andre og gjemmer seg. Etter hvert som de blir funnet, skal den som står, løpe tilbake til boksen og rope navnet til den som blir oppdaget, for eksempel: ” Per på boksen” osv. De/den som blir fanget, kan befries. En som ikke er tatt, kan løpe bort til boksen og sparke den langt av sted. Den som står, må da hente boksen og telle til femti før han igjen kan lete etter de andre.

Det er lurt å følge med på rulleringen av hvem som «står». Hvis det er noen som blir stående lenge og har vanskeligheter med å fange alle, kan det være lurt å kanskje bytte ved en naturlig anledning. Du som voksen kan være med på leken!

Tilpasningsmuligheter

Ved å velge et område med variert underlag, kan alle delta. Dersom det er en person som synes det er vanskelig å telle, synes det er utfordrende med rom-retning (å strukturere søket), eller synes det er vanskelig å finne gjemmeplass, kan disse være sammen med en annen. Avklar hvor langt det er lov å gå for å gjemme seg.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Synshemmede/blinde kan ledsages av annen elev eller andre. Snakk med eleven og bli enig om hvordan ledsaging bør skje. Hvor trygg er eleven?  La personen bli kjent med omgivelsene. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster (den som «har den» kan f.eks ha refleksvest). Tydelig, verbal instruksjon. Bruk lyd for orientering (den som «har den» kan f.eks ha bjelle på/ med).

Hørselshemmede/døve: Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og eventuelt tegnstøtte. Kan ledsages av annen elev eller andre. Avklar med vedkommende hvordan han/hun kan oppfatte at han/hun er «på boks».

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Revidert av Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser