Bokstavklossene

Legg bokstavklossene gruppevis på gulvet etter antall grupper/deltakere. Del i grupper med ca. 3 personer per gruppe (ikke for mange da det fort blir lang ventetid mellom hver gang man kan løpe/delta).

Deltakerne stiller seg opp bak startlinjen og venter på startsignal. Oppgaven er å lage flest mulig ord innenfor en tilpasset tidsramme, f.eks tre minutter (også litt avhengig av hvor mange bokstaver man har per gruppe).

Det er flere varianter for hvordan man kan løse oppgaven. Eksempelvis kan man plukke ut en bokstav hver gang man løper og må da tilbake og veksle før neste person kan løpe frem og legge til en ny bokstav til ordet. Alternativt kan man få legge på flere bokstaver per gang man løper frem.

Bokstavklossene

Tips: Legg inn fysiske tilleggsoppgaver, f.eks. at en må klatre til toppen av ribbeveggen etter at en har laget et ord, kaste en basketball i kurven etter å ha laget to ord osv.

Hensikt

Utvikle fagkunnskap i ulike basisfag. Utvikle kognitive ferdigheter og evne til å kommunisere og samarbeide.

Variasjon

Man kan jobbe både individuelt og lagvis. Yngre barn kan starte som gruppe og samarbeide om oppgaven.

Progresjon

Varier oppgaven etter målgruppe (alder og kunnskapsnivå).

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse