Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene etterpå (dette kan også gjøres innen en gitt tid).

Forberedelser:

Bokstavene kan legges åpent i et oversiktlig område eller gjemmes i et mer uoversiktlig område (f.eks. under apparater, kjegler, i vinduskarmen osv.). Det bør være veldig mange bokstaver slik at deltakerne kan holde på i flere minutter med å samle bokstaver.

Deltakerne stiller opp bak startlinjen og venter på startsignal.

Gjennomføring:

Alle deltakerne løper samtidig, men kan kun hente én og én bokstav om gangen og ta med tilbake til lagområdet sitt før de løper ut igjen og henter en ny bokstav. Når tiden er ute skal lagene forme ord med bokstavene de har samlet inn. Her velger man om de skal få en viss tid til denne delen av oppgaven eller om de skal holde på til de har laget så mange ord de klarer. De som lager flest ord/bruker flest bokstaver el.l. har vunnet.

Avhengig av alder og kunnskapsnivå kan oppgavene varieres; eks. egennavn, dyr som bor i skogen, tresorter osv.

Bokstavsamleren

Hensikt

Utfordre kognitive ferdigheter. Faglige utfordringer i basisfag.

Variasjon

Man kan jobbe både individuelt og lagvis, og mindre barn kan starte som gruppe og samarbeide om oppgaven. Man kan også gjøre aktiviteten med tall i stedet for bokstaver hvis man ønsker å trene på matte.

Progresjon

Oppgavene varieres etter målgruppen (alder og kunnskapsnivå).

Tilpasningsmuligheter

Pass på å tilrettelegge slik at alle kan delta i samlingsprosessen ved f.eks. å legge bokstavene i ulike høyder, ha synlige farger på bokstavene slik at alle ser dem. Gi eventuelt føringer om hvem som kan plukke bokstaver i de ulike høydene om det er behov for det.