Bombardement

bombardement

Salen deles i to og deltakerne deles i to grupper. Hver gruppe har ca. fem baller hver. På signal starter de å kaste på motstanderne. Deltakerne fortsetter å kaste med baller som blir kastet over fra den andre siden. Deltakere som blir truffet, går ut av spillet. Leken fortsetter til det bare er en spiller igjen.

Blir leken gjennomført utendørs er det lurt å ha noen «vegger», slik at ballene ikke forsvinner. Her kan en også bruke elever som «vegger».

Hensikt

En ballek der en får utfordret mye øye-hånd koordinasjon. Når flere baller er i spill får en aktivisert mange, samtidig må en tenke på at flere baller gir mindre fokus på hvert enkelt kast og kasteteknikk.

Variasjon

Kan varieres ved at de som er truffet i spillet må utføre en øvelse på sidelinjen før de kan entre banen igjen. Dette gjør at spillet varer mye lengre og det er en fin mulighet til å også få med styrketrening i økten. En annen variant av spillet kan også spilles. På signal starter deltakerne å kaste ball over i motstanderns felt. Leken fortsetter med å returnere baller så raskt som mulig i den hensikt å holde sitt eget felt fritt for baller. Når spillet stoppes, har det laget vunnet som har færrest baller i sitt felt.

Progresjon

Varier størrelsen på banen etter hvor gode deltakerne er å kaste, hvis de er gode å kaste kan banen gjøres større.

Tilpasningsmuligheter

Kan brukes myke baller med lyd for de som er blind eller svaksynt. Ved handikapp kan deltakerne arbeide i par der en samler baller og den andre skyter, eller at de må kaste annen hver gang.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet