Bondesjakk

Bondesjakk

Spillaktivitet der man fysisk spiller bondesjakk/4-på rad.

Sett opp baner med 4×4 kjegler på hver bane. Del inn i grupper på fire eller seks personer. Denne gruppen skal igjen deles i to lag med to eller tre barn på hvert lag. Barna stiller seg opp bak startlinjen et stykke unna kjeglene, to lag per bane. Hvert lag får utdelt fire kinahatter i hver sin farge og skal løpe frem til kjeglene og plassere hattene på kjeglene for å først danne fire på rad. Dette kan oppnås både horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Samtidig må man prøve å forhindre at det motsatte laget ikke får fire på rad. Om laget ikke får fire på rad når alle hattene er plassert ut fortsetter de på samme måte ved å flytte på en av sine egne kinahatter.

 

Se denne filmen fra Norsk Orientering der aktiviteten vises:

Hensikt

Trene strategiske evner, kognitive ferdigheter og evne til å samarbeide. Utholdenhetstrening.

Variasjon

Øvelsen kan gjøres individuelt, parvis eller i lag.

Progresjon

Progresjon:

  • Mindre og større bane gir færre og flere utfordringer, avhengig av målgruppe øvelsen skal gjennomføres på.
  • Ved å sette kjeglene oppå en haug vil det være vanskelig for barna å planlegge neste trekk før de er fremme ved kjeglene, i motsetning til om de selv står oppe på haugen og ser ned på baneområdet
  • Ved å gi barna beskjed om at de ikke får kommunisere øker vanskelighetsgraden på aktiviteten.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Gjennomfør aktiviteten på et underlag som passer for alle. Bruk farger på kjegler og hatter som skiller seg klart fra hverandre.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen, eller justere ned tempoet. Vurder å markere opp «spillbrettet» i en høyde som er tilgjengelig hvis noen har utfordringer med å komme opp/ned fra gulvet/bakken. Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har vansker med å manøvrere stolen selv eller bruk av aktivitetshjelpemiddel. Har eleven utfordringer med å bruke armene, kan eleven samarbeide med en annen elev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vurder om personen skal ha en fast plass i rekken.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, samt vis hva man skal gjøre før første runde går i gang.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Kan samarbeide med en annen elev i par. Undersøk om eleven opplever denne oppgaven er meningsfull.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser