Bøtte-balletten

Del i lag på 3-5 personer. Deltakerne skal løpe inn i senter og plukke opp en ertepose fra rokkeringen som legges i valgfri bøtte. Deretter løper de tilbake til senter og plukker opp en ny ertepose som legges i neste bøtte. Forsett på samme måte til alle bøttene har fått erteposer og løp tilbake til start for veksling. Neste person skal nå plukke erteposene opp fra bøttene og legge dem tilbake i senter. Hold på til alle på laget har gjennomført, eller bestem antall gjennomføringer per person på forhånd.

Tips: Klare regler er viktig! Lag gjerne en regel om at man må tråkke på rokkeringen når man legger fra seg erteposene i senter, og ta på bøtta for å legge erteposene oppi. Dette gjør at deltakerne ikke kaster erteposene ned i senter/bøttene og på den måten mister poenget med å trene rytme, retningsendringer og akselerasjon.

Terningball

Bøtte-balletten er illustrert til høyre

Hensikt

Øvelsen utfordrer øye-hånd, øye-fot koordinasjon, romorientering, hurtighet og retningsendring. Bøtte-balletten passer godt i stafettform. Her utfordres deltakerne til å orientere seg i en stressituasjon (stafett) og ha fokus på flere ting samtidig.

Variasjon

Øvelsen kan gjøres med ball, på ski, skøyter, i vann osv. Mange deltakere per lag utfordrer hurtigheten, færre deltakere utfordrer utholdenheten i større grad.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Har noen utfordringer med grep, kan gummiert ertepose eller ball være et alternativ. Bøttene og erteposene kan også stå på en forhøyning, f.eks. på et bord, krakk eller lignende, for å gjøre de mer tilgjengelig om noen har utfordringer med å bøye seg ned til gulvet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har noen utfordringer med å stå for egen fremdrift i for eksempel rullestol, kan en medelev/voksen bidra til dette. Om kast er en utfordring kan ertepose byttes med ball og føtter benyttes, eller eleven kan samarbeide med en annen elev.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Gjennomfør én variasjon av gangen slik at det er enkelt å holde oversikt over hva som skal skje.

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen. Gjennomfør én variasjon av gangen slik at det er enkelt å holde oversikt over hva som skal skje.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. La personen bli kjent med omgivelsene. Kan lyd benyttes for orientering mot bøtta eller mot senter? Hjelp eleven med å holde oversikt over hvor erteposene er og hvor de skal. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Kanskje kan det være nyttig for eleven/barnet å samarbeide med en annen.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser