Bråkmakeren

Tre personer holder hverandre i hendene og lager en ring. På utsiden av ringen står en bråkmaker som har lyst på bråk. Han skal nå forsøke å ta en bestemt person av de tre i ringen. Trioen skal imidlertid forflytte seg sånn at det hele tiden er størst mulig avstand mellom bråkmakeren og offeret. Hvis bråkmakeren likevel får tak i offeret sitt, bytter deltakerne plasser.

Hensikt

Samhandling, utforsking og kommunikasjon i lek. Kan også gå på utholdenhet alt etter hvor mye de må forflytte seg.

Variasjon

Sett tidsbegrensing for bytte av bråkmaker uavhengig om bråkmaker får tak i offeret eller ikke.

Tilpasningsmuligheter

Aktiviteten krever ikke stor forflytning av alle. Den som skal beskyttes kan stå nesten i ro, så lenge de to andre jobber rundt ham/henne. Forutsatt at partnerne ser eller blir gjort oppmerksom på denne muligheten, kan aktiviteten fungere for de fleste.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter