Byturen

Byturen

Alle deltakerne stiller seg i en sirkel. En deltaker begynner med å snu seg mot sidemannen og si: “Hei! Jeg har vært i byen i dag!” Den andre deltakeren spør: “Hva kjøpte du der?” Den første deltakeren svarer f.eks: “Jeg kjøpte en fotball”. Deretter må hun og alle de andre i ringen mime at de sparker fotball. (Alle beholder plassen sin i ringen mens de mimer). Nå er det den andre deltakeren sin tur, han snur seg mot sidemannen og sier “Hei! Jeg har vært i byen i dag!”. Sidemannen spør: “Hva kjøpte du der?”. Deltakeren svarer: “Jeg kjøpte en fotball og en fiskestang”. (Alt som er blitt kjøpt av de andre må gjentas for hver gang). Nå må alle mime at de sparker en ball, og kaster med fiskestanga. Slik fortsetter leken til alle har fått sagt hva de har kjøpt. Deltakerne blir garantert varme!

Hensikt

Deltakerne blir varme og har det gøy, samtidig som de øver på å huske hva som blir sagt underveis.

Progresjon

Vanskelighetsgraden øker jo flere som er med, og samtidig blir de sammensatte bevegelsene mer komiske.

Tilpasningsmuligheter

De minste bør være få i sirkelen (ca. 5-6 barn). Etter som de blir større, lærer leken og blir bedre til å huske, kan antallet i ringen øke. Innkjøpene med tilhørende bevegelser kan tilpasses de som deltar. Blir det flere enn 15 bør man dele opp i flere sirkler.

Levert av Friluftsrådenes landsforbund/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet