Ballek

Kin-ball

KIN-BALL er et nytt ballspill som får pulsen opp. Den store og utradisjonelle størrelsen på ballen, samt spillets få og enkle regler, gjør at alle spillerne på banen er i aktivitet.  

Kjeglegolf

Et spill med innebandykøller og baller der detlakerne utfordrer seg selv på sitt nivå og man jobber sammen i par

Brettball

Morsomt og kreativt ballspill som gir mange og spennende muligheter i forhold både individuelt og samarbeid

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter

Ballregn

Morosam leik for dei yngste, der ein øver grunnleggjande ferdigheiter og balltilvenjing