Ballek

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Dyreball

Balleik der ein trenar hugsen og grunnleggjande kast og ta imot

Tulliball

Ballspill-aktivitet med en del hindringer som man må forholde seg til under spillet

Matrix

Øvelse som øver kast-mottak, øye-hånd koordinasjon, smidighet og reaksjonshurtighet

Ballkontroll

Øvelser som trener på å sprette, sparke, kaste og motta ball, samtidig som samhandling og kommunikasjon er viktig

Slåball

Tradisjonell balleik der utelaget kjempar for å komme «inn»