Ballek

Gravid heks

En variant av «stiv heks» der to og to skal frakte en ball mellom seg, uten å bruke hender

Goalball

En forenklet utgave av en ordentlig paralympics-øvelse som passer for de fleste

Fyll kassen

Ballek hvor det er om å gjøre å fylle kassen med baller raskere enn lederen klarer å kaste dem ut igjen.

Gambler`n

Ballek som stimulerer koordinative egenskaper og regneferdigheter

Balltog

Stafett hvor ballen skal avleveres raskest mulig mellom deltakerne

Kjegletjuven

Kjegletjuven er et ballspill der man må tenke taktisk og både angripe og forsvare seg samtidig, som et lag