Ballek

Fyll kassen

Ballek hvor det er om å gjøre å fylle kassen med baller raskere enn lederen klarer å kaste dem ut igjen.

Gambler`n

Ballek som stimulerer koordinative egenskaper og regneferdigheter

Balltog

Stafett hvor ballen skal avleveres raskest mulig mellom deltakerne

Kjegletjuven

Kjegletjuven er et ballspill der man må tenke taktisk og både angripe og forsvare seg samtidig, som et lag