Balltilvenning

Veggball

Parlek der en øver koordinasjon og på å tilpasse kraft til ballens hastighet og egenskaper