Dans

Tusen-armet dans

Dansen starter med at den første i rekken gjør en bevegelse og personen bak kopierer denne.

Pariserpolka

Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotsteg

Speilbildet

Danseøvelse som handler om å skape bevegelse etter musikk på en trygg måte