Dans

Pariserpolka

Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotsteg

Speilbildet

Danseøvelse som handler om å skape bevegelse etter musikk på en trygg måte