Friminuttaktivitet

Admiral

Deltakerne deles i to grupper og plasseres i hver sin ende av salen. I midten av salen er det plassert to gjenstander

Kongen befaler

En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”…