Grunnleggende ferdigheter

Turkasser

Forslag til hvordan en kan stimulere til turer i nærmiljøet

Naturløype

Friluftslivslek der barna må bevege seg i terrenget samtidig som de må observere omgivelsene rundt seg