Grunnleggende ferdigheter

50- leken

Gøy aktivitet som kan tilpasses alle fag og alle trinn i skolen. Her kan man jobbe tverrfaglig på en morsom og aktiv måte