Lek

Tårnet

Morosam samarbeidsleik der borna og øver på mål og storleik

Nappe hale

Form for sisten-lek der alle er mot alle og man skal nappe hverandres «haler»