Lek

Svømmedyktig.no

Svømmedyktig.no er en nettside med et stort utvalg av øvelser og informasjon knyttet til svømming.

Tårnet

Morosam samarbeidsleik der borna og øver på mål og storleik

Nappe hale

Form for sisten-lek der alle er mot alle og man skal nappe hverandres «haler»